Haber Detayı
05 Haziran 2020 - Cuma 14:23
 
2019 Yılı Çevre İstatistikleri Açıklandı
TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Dünya Çevre Günü'ne özel hazırlanan ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından üretilen çevre istatistiklerinin bir özeti olan İstatistiklerle Çevre, 2019 bülteni değerlendirildi.
YAŞAM Haberi
2019 Yılı Çevre İstatistikleri Açıklandı

Açıklamada, Sera gazı emisyon envanteri sonuçlarına göre, 2008 yılında toplam sera gazı emisyonunun 387,6 milyon ton (Mt) CO2 eşdeğeri (eşd.) hesaplandığı; 2018 yılında ise 520,9 milyon ton (Mt) CO2 eşdeğeri olarak hesaplandığı belirtildi. 2008 yılı emisyonlarında CO2 eşdeğeri olarak en büyük payı 74,1 ile enerji kaynaklı emisyonların aldığı ve bunu sırasıyla 10,6 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımının, 10,6 ile tarımsal faaliyetlerin ve 4,7 ile atıkların takip ettiği belirtildi. 2018 yılı emisyonlarında ise CO2 eşdeğeri olarak en büyük payı 71,6 ile enerji kaynaklı emisyonların aldığı ve bunu sırasıyla 12,5 ile tarımsal faaliyetlerin, 12,5 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımının, 3,4 ile atıkların takip ettiği belirtildi.

 

Türkiye'de 2018 yılı için kişi başı CO2 eşdeğer emisyonu 6,4 ton/kişi, sera gazı emisyonu yoğunluğu ise 0,14 kg CO2 eşd./GSYH (TL) olarak belirlendiği ifade edildi.

 

Su kaynaklarından 17,5 milyar m3 su çekildi

 

Belediye ve köylerde içme ve kullanma suyu şebekesi ile dağıtılmak ve imalat sanayi işyerleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve maden işletmeleri tarafından ise kullanılmak amacıyla 2014 yılında su kaynaklarından 14,7 milyar m3 su çekildiği; 2018 yılında ise su kaynaklarından 17,5 milyar m3 su çekildiği belirtildi.

 

Türkiye'de 2014 yılında çekilen suyun 55'inin denizden, 14,1'inin kuyudan, 13,8'inin barajdan, 9,4'ünün kaynaktan ve 7,7'sinin diğer kaynaklardan temin edildiği; 2018 yılında ise 56,2'sinin denizden, 15,1'inin barajdan, 14'ünün kuyudan, 8,7'sinin kaynaktan ve 5,9'unun diğer su kaynaklarından temin edildiği belirtildi.

 

Nüfusun 98,6'sına içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi

 

Türkiye'de 2014 yılında belediye nüfusunun 97,3'üne, köy nüfusunun ise 99,1'ine olmak üzere toplam nüfusun 97,4'üne içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildiği belirtildi. 2018 yılında ise belediye nüfusunun 98,6'sına, köy nüfusunun ise 99,4'üne olmak üzere toplam nüfusun 98,6'sına içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildiği tespit edildi.

 

Atıksuların 77,4'ü denize deşarj edildi

 

Belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, OSB'ler ve maden işletmeleri tarafından 2014 yılında doğrudan alıcı ortamlara 12,7 milyar m3 atıksu deşarj edildiği; 2018 yılında ise doğrudan alıcı ortamlara 14,8 milyar m3 atıksu deşarj edildiği belirtildi. Türkiye'de 2014 yılında alıcı ortamlara deşarj edilen atıksuyun 77,7'si denize, 18,4'ü akarsuya, 3,9'u diğer alıcı ortamlara deşarj edildi; 2018 yılında ise alıcı ortamlara deşarj edilen atıksuyun 77,4'ü denize, 18,7'si akarsuya, 3,8'i diğer alıcı ortamlara deşarj edildiği belirtildi.

 

 

Nüfusun 88,5'ine atıksu toplama hizmeti verildi

 

Yapılan açıklamada, Türkiye'de 2014 yılında belediye nüfusunun 89,7'sine, köy nüfusunun ise 48,9'una olmak üzere toplam nüfusun 87'sine kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildiği; 2018 yılında ise belediye nüfusunun 90,7'sine, köy nüfusunun ise 55,5'ine olmak üzere toplam nüfusun 88,5'ine kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildiği tespit edildi.

 

Türkiye'de 2014 yılında belediye nüfusunun 68,1'inin, köy nüfusunun ise 7,4'ünün olmak üzere toplam nüfusun 64'ünün atıksularının arıtıldığı belirtildi. 2018 yılında ise belediye nüfusunun 78,7'sinin, köy nüfusunun ise 10,2'sinin olmak üzere toplam nüfusun 74,5'inin atıksularının arıtıldığı ifade edildi.

 

Toplam 15,1 milyon ton tehlikeli atık oluştu

 

İmalat sanayi işyerleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri, maden işletmeleri ve sağlık kuruluşları 2010 yılında 3,4 milyon tonu tehlikeli olmak üzere 37,1 milyon ton atık oluştururken; 2018 yılında 15,1 milyon tonu tehlikeli olmak üzere 66,8 milyon ton atık oluşturdukları belirtildi. 2010 yılında madencilik sektöründe 725 milyon ton dekapaj malzemesi ve pasa oluştuğu, 2018 yılında ise bu miktarın 795 milyon ton olduğu tespit edildi.

 

Belediye nüfusunun 98,8'ine atık toplama hizmeti verildi

 

Belediye atık istatistikleri 2016 yılı sonuçlarına göre, toplam 1 397 belediyeden 1 390'ı atık toplama hizmeti verirken, 2018 yılında toplam 1 399 belediyeden 1 395'inin atık toplama hizmeti verdiği belirlendi.

 

Belediyelerde 2016 yılında 31,6 milyon ton, 2018 yılında ise 32,2 milyon ton atık toplandığı tespit edildi. Toplanan atığın, 2016 yılında 61,2'si düzenli depolama tesislerine, 28,8'i belediye çöplüklerine, 9,3'ü diğer geri kazanım tesislerine, 0,5'i kompost tesislerine gönderilirken, 0,2'si ise diğer bertaraf yöntemleri ile bertaraf edildi; 2018 yılında ise toplanan atığın 67,2'si düzenli depolama tesislerine, 20,2'si belediye çöplüklerine ve 0,4'ü kompost tesislerine gönderilirken, 0,2'si diğer bertaraf yöntemleri ile bertaraf edildi. 2018 yılında toplanan atığın 11,9'u ise diğer geri kazanım tesislerine gönderildi.

 

Sağlık kuruluşlarında 89 bin ton tıbbi atık toplandı

 

Üniversite hastaneleri ve klinikleri, genel maksatlı hastaneler ve klinikleri ile doğum hastaneleri ve kliniklerinde 2010 yılında 60 bin ton tıbbi atık toplandığı; 2018 yılında ise 89 bin ton tıbbi atık toplandığı belirtildi.

 

Toplam 2 223 atık bertaraf ve geri kazanım tesisi faaliyette bulundu

 

Lisanslı veya geçici faaliyet belgeli ve lisansı olmasa da belediyeler tarafından ya da belediyeler adına işletilen 117'si atık bertaraf tesisi ve 868'si geri kazanım tesisi olmak üzere, toplam 985 tesis 2014 yılında faaliyet gösterirken; 2018 yılında 166'sı atık bertaraf tesisi ve 2 057'si geri kazanım tesisi olmak üzere, toplam 2 223 tesisin faaliyet gösterdiği belirtildi. 2014 yılında düzenli depolama tesislerinde 41 milyon ton, yakma tesislerinde 43 bin ton atık bertaraf edilirken, geri kazanım tesislerinde 20 milyon ton atığın geri kazanıldığı bildirildi. 2018 yılında ise düzenli depolama tesislerinde 56 milyon ton, yakma tesislerinde 494 bin ton atığın bertaraf edildiği, geri kazanım tesislerinde 48 milyon ton atığın geri kazanıldığı tespit edildi.

Kaynak: Editör: Sedat Yılmaz
Etiketler: 2019, Yılı, Çevre, İstatistikleri, Açıklandı,
Yorumlar
Haber Yazılımı