Yazı Detayı
28 Şubat 2021 - Pazar 15:15
 
“ Liman’ın Genişlemesi”: Mersin’e Faydaları Ve Engeller
Harun Arslan
 
 

Stratejik konumu, doğal ve tarihi zenginlikleri, iklimi ile dünyanın en önemli noktalarından birisi olması gerekirken yıllarca geri kalmış, geri bırakılmış bir bölgedir Mersin.

Yapılması gereken her proje engellenmeye çalışılmış, başlanırsa geciktirilmiş kent istihdam ve  gelişme yönünden büyük zarar görmüştür.

Yakın yıllar, Mersin’in gelişimi açısından dramatik engellemelerle doludur.

Farklı kesimler, oluşumlar ya da kişiler, bazen kirli politik hesaplara alet olarak, bazen de kişisel ekonomik faydalarını öne alarak Mersin ekonomisine büyük katkı verecek, istihdam sağlayacak, refah seviyesini arttıracak, hatta ülke ekonomisine büyük katkı verecek dev proje ve yatırımları hep engelledi ya da geciktirdiler.

Bu kent dinamiklerinin etkisi ile de, kentte iyi niyetli çevrecilik adına, bu yatırımlara karşı çıkan bir önemli grup ortaya çıktı.

Hükümet karşıtı muhalif yapı, Greenpeace gibi çevreci(?) örgütler, ülke kalkınmasını istemeyen Alman Vakıflar, siyasi rant düşünenler ve saf çevreci duygularla karşı çıkanlar Mersin’in gelişmesinin ve sahip olduğu zenginliklerden faydalanmasının önünde durdular.

 

Hangi birini hatırlayalım?

*Balık çiftlikleri 10 yıl ertelendi.

*Çok büyük bir yatırım olan Tersane 15 yıl geciktirildi.

*Nükleer Santral konusu ise ilk 1985 yılında Mersin gündeminde idi.

Limanın genişlemesi, Lojistik Merkez, yeni organize sanayi bölgeleri, yeni serbest bölgeler vs. saymakla bitmez.

 

Özellikle yerel yönetimlerin bünyesinde kent konseyleri bu karşı çıkışa öncülük yapmışlardır.

Üç dönem her projeye karşı çıkan yerel yönetim ve kent konseyinden sonra, gelen bundan önceki yönetim, istihdam ve kentin gelişmesine öncelik vereceğini söylese de bir süre sonra aynı tutumu sürdürmüştür.

Önce yapımı hızla sürmesine rağmen gereksiz ve faydasız bir şekilde Akkuyu Nükleer Santraline karşı çıktılar.

Sonra Limanın genişlemesi konusu gündeme geldi. Limanı işleten firma bu konuda Büyükşehir Belediyesi’ne müracaatta bulundu: Belediye hiç bir bedel ödemeyecek ve Mersin daha büyük bir liman sahibi olacaktı.

Sonuç ne oldu dersiniz?

Teklif, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde reddedildi!

Peki reddedilmeye yol açan çok önemli sebep neydi?

  1. Konteynerler kentin görünüşüne zarar verecektir.
  2.  Kentin rüzgarını kesecektir.

Böylece bu çok önemli fırsat, vizyon yoksunu bir irade tarafından gülünç bir gerekçeyle reddedilmiş oldu.

 

Konteynerlerin kent ve ülke ekonomisi başta olmak üzere, işgücü ve sosyal hayatın gelişmesine büyük katkı anlamına geleceğini her nedense anlayamayan bir Büyükşehir Belediyesi!

Başka bir sebep (?), kamuoyu aklının eremeyeceği çok özel bir gerekçe(?) var mıydı? Zaman, bu sorumuza bir karşılık verecektir umarım.

 

Yine çevreci baskılarla kent merkezine yapılacak, kent merkezini kurtaracak bir 5 yıldızlı otel yapımı engellendi.

 

Şimdiki yönetim ise göreve geldikleri zaman kente ekonomik yarar ve istihdam sağlayacak yatırımları destekleyeceklerini söyleseler de buradaki süregelen düzene uyarak Limanın gelişmesine karşı çıktılar.

 

Limanın satışı yapıldığı zaman, Mersin’in kent dinamiklerinde bir doğru irade ve kararlılık olsa idi Mersin Limanı’nı Mersin satın alabilir, Liman Mersin’in olurdu.

Yıllardır koltuklarına yapışmış, kentin gelişmesine katkı vermeyen kent dinamiklerinden söz ediyorum.

Bu konuda lider olarak girişimde bulunmak üç önemli kuruma düşüyordu;

*Mersin Büyükşehir Belediyesi

*Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

*Mersin Deniz Ticaret Odası

Bu üç kurum birleşir, aralarına bazı Mersinli işadamlarını da alarak pekala Mersin Limanı’nı satın alabilirlerdi.

Belki de yüz yılda bir ele geçecek fırsat kullanılamadı.”

 

Büyükşehir Belediyesi’nce çöpe atılan 35 milyonluk Aquapark  saçmalığı, astronomik ücretlerle yapılan konserler, MTSO ile birlikte yaptığı sayısız yurtdışı gezileri…

Yalnızca bu harcamalarla liman alınabilirdi.

Şimdi bu fırsatı kaçıranların söz söylemelerini, satın alamadıkları limanın gelişmesini engellemeye çalışmalarını anlayabilmek mümkün değil.

 

Yine geçtiğimiz günlerde Mersin Limanı Beyrut’ta yaşanan facia ile gündeme geldi; Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Beyrut’a gitti ve Beyrut Limanı bütünüyle hizmete hazırlanıncaya kadar Mersin Limanı’nın Lübnan ekonomisine yardım için tahsise açıldığını duyurdu.

Mersin Limanı’nın genişletilmesi meselesi her açıdan elzemdir; kent ve ülke gelişimi açısından sayısız faydası vardır.

Mesela, büyütülmüş bir Mersin Limanı şimdiki artan jeo-politik şartlarda çok daha parlak bir fonksiyona sahip olurdu. Tüm Akdeniz ülkeleri için gerekli olabilirdi.

Konuyu o günlerde kısaca Sn. Vali’mizle de konuştum. Kendileri, mevcut kapasitesiyle de Mersin Limanı’nın ve elbette Mersin’deki yönetim iradesiyle birlikte kentteki ileri lojistik düzeyin, Beyrut Limanındaki hizmet açığına yardımcı olma konusunda hazır olduğunu ifade ettiler.

*                     *                     *

1950’ li yıllarda Adana- Mersin rekabeti ortamında limanın da gündeme gelme hikayesini unutmayalım.

Adanalılar Seyhan nehrinin denize döküldüğü yerin genişletilerek limanın oraya yapılması fikrini ortaya atmıştı; fakat bu düşünce kabul görmedi ve Mersin Limanı yapıldı.

Yakın geçmişte, Adanalılar yıllar sonra bu konuyu tekrar gündeme getirdiler.

Adana Sanayi Odası, Mersin Limanı’nın Adana’nın ticari yükünü kaldıramayacağı, bu nedenle de Adana’ya yeni bir liman yapılması gerektiği fikrini ortaya attı.

Yani siz limanın genişlemesini engellemeye çalışırken ve başka bir firma tarafından ancak uzun vadede gerçekleşebilecek ya da hiç gerçekleşemeyecek   ikinci bir liman yapılsa fikri ile uğraşırken Adana’nın yeni bir liman yapması hiç de olanaksız görünmüyor.

 

Bugün ekonomik şartlar limanın büyümesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Limanımız da 3 binde fazla kişi çalışıyor dolaylı olarak 25 bin kişiye istihdam sağlanıyor. 5 kıta ile ticaret yapılıyor.

Yeni teknoloji ile geliştirilen gemilere hizmet verme durumu da limanın günün şartlarına uygun genişlemesi gerekliliğini doğurmuştur.

Limanın genişlemesi yıllarca Mersin’e ümit verilip aldatılan kruvaziyer gemilerinde gelmesi bir gün gerçekleşirse onları limana yanaşmaları sorununu da çözülmüş olacaktır.

 

Liman genişlemesine, işletici firma 375 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor. Bu yatırımın bile Mersin’e ne kadar gelir ve istihdam sağlayacağını düşünmek gerekir.

Limanın genişlemesi doğrudan 500, dolaylı 5000 kişiye istihdam sağlayacaktır.

 

Akkuyu nükleer santral inşaatına yapılan tepkileri ve asılsız iddiaları hatırlayalım. Bölgede deprem olacağı, tsunami tehlikesi gibi garip bahaneler ortaya atıldı.

Yine Tersane yapımında beton arazinin tarım arazisi olduğu gibi asılsız raporlar ortaya atıldı.

Çukurova Havalimanı ilk ilan edildiğinde ilginçtir ilk karşı çıkan bir Belediye Başkanı, bir Oda Başkanı ve bir STK Başkanı oldu. Göçmen kuşların göç yolu olduğu bile ortaya atıldı.

 

Şimdi liman genişlemesi için önce Atatürk Parkı yok olacağı gibi gülünç, asılsız bir iddia ortaya atılacaktır.

Sonra da “denizimiz işgal ediliyor” denecektir.

Başka illerde denizin üzerine havaalanları yapılırken, biz görmediğimiz denizi koruma garipliği ve gülünçlüğü içinde olacağız.

 

Sonuçta Çukurova Havalimanı, Akdeniz Sahil Yolu, Lojistik Merkez, Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölgeler şimdide Limanın genişlemesi gibi bir çok proje engellendi, geciktirildi ve Mersin halkı bundan büyük zarar gördü.

 

Mersin’deki sosyo-ekonomik tartışmalara, pozisyon alışlara; kişi, kurum ve kuruluşlardaki vizyon sorununa çağın gerekleri doğrultusunda daha dikkatle bakmakta yarar vardır.

Her yatırım, ülkemiz ve Mersin için bir gelişme vaat eder; buna ilişkin eleştiri ve uyarılar da kıymetlidir. Bunların somut veriler, bilgiler ve doğrudan proje gerçekleriyle uyumlu olması gerekir. Slogan atarak, çevreci duyarlıkları okşayarak, seçkinci özentilere dayalı bir dil kullanarak topluma, kente ve insanımıza kötülük etmeyelim. Yalan ve yanlış bilgilerle toplumu işgal etmeyelim. Limanın genişletilmesi, her düzeyde zorunludur ve bu kentte yaşayan herkesin hayatını iyileştirecektir. Projenin denizimize vereceği bir zarar da,  Atatürk Parkıyla bir ilişkisi de yoktur. Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, konuyla doğrudan bağlantılı kişi, kurum ve kuruluşlar somut düşüncelerini proje üzerinden söylemelidirler. “ Çevreci” görünümlü cemaat yapılanmalarının yalan yanlış sloganlarıyla değil, bilimsel verilerle ortaya çıkmalı; hizmeti engellemeye değil, en iyisine dönük katkılar vermelidir.

Artık, bu kente yapılan ve yapılması düşünülen her yatırıma “ İSTEMEZÜK !” diye karşı çıkan güya çevreci cemaat baskısına da, kirli siyasal hesaplara da tenezzül etmeden; çağın, bilimin, sosyo-ekonomik hayatın ve geleceğin sesini dinleyerek yol alacağız.

Liman Genişletme projesi bu bağlamda sakin, kente ve ülkeye sorumlu bir zihinle konuşulmalıdır. Nutuk atarak, slogan atarak, çığırtkan kalabalıklara hoş görünme çabasıyla değil, Mersin ve ülke insanına faydalı olma derdiyle konuşalım. Uyarılarımızı, eleştirilerimizi gerçekler üzerinden ve daha iyiye dönük olarak yapalım.

 

HARUN ARSLAN....28 Şubat 2021

 

 
Etiketler: “, Liman’ın, Genişlemesi”:, , Mersin’e, Faydaları, Ve, Engeller,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
18 Nisan 2021
Mersin Ekmek Hikayesinde : “Mutlu Son”...
17 Nisan 2021
Mersin’de Büyük Bir –Küçük- Dernek: “Turab”
10 Nisan 2021
Mezitli Belediyesi Ve Model Üretimde Başarı…
06 Nisan 2021
MERSİN’E KATKI VEREN BİR DEĞERLİ YATIRIMCI
04 Nisan 2021
Salgında Yeniden “Çorba Projesi”…
02 Nisan 2021
Mersin Yerel Basınında Yeni Ümit…
24 Mart 2021
“Gelişmemeyi” Tavsiye Kararları Meclisi !
11 Mart 2021
Pandemiyle Mücadele Ve “Yenilen Mersin”…
20 Şubat 2021
Mersin’de “Gecikecek” Normalleşme !
14 Şubat 2021
Mersin’in “Bitmeyen Metro” Macerası!
13 Şubat 2021
Mersin’de “Salgına Davet !”
31 Ocak 2021
“Mersin’ de Salgın” Bitmeyecek Mi!
30 Ocak 2021
“Ak Parti İl Kongresi” nin Ardından…
15 Ocak 2021
Mersin Nasıl Yalnızlaştırılır ?
04 Ocak 2021
Covid-19 Gölgesinde “Belediye’den Şarap” Dağıtımı !
19 Aralık 2020
“Yangın”da Mersin’i Seyredenler…
18 Aralık 2020
Üzüntü Verici Bir “Büyükşehir Belediye Meclisi” Toplantısı…
16 Aralık 2020
Üzüntü Verici Bir “Büyükşehir Belediye Meclisi” Toplantısı…
22 Kasım 2020
Hatay’dan Sonra Konya Belediyesi De Kıbrıs’ta... Peki Mersin ?
15 Kasım 2020
“Pandemi Süreci” De Bir “Savaş Hâli”Dir…
14 Kasım 2020
Hatay, Kıbrıs’a Mersin’den Daha Yakın…Mış!
13 Kasım 2020
10 Kasım’da Atatürk’ü Anmak Ve Örnek Bir Özel Girişimci: “Derya Grup”
11 Kasım 2020
Lütfi Elvan… Ve “ Çukurova Havalimanı ” Düğümünde Çözüm Ümidi
10 Kasım 2020
Büyükşehir Belediyesi “Basın-Yayın Ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı”nda Yeni Dönem
02 Kasım 2020
Pandemi Döneminde Anlamlı Bir Hizmet : ”Çorba Projesi”
27 Ekim 2020
Korona Mı? Eğlence Mi ?
24 Ekim 2020
Pandomi Sürecine Uygun Bir “Yeryüzü Pazarı” Etkinliği
19 Ekim 2020
“Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi” Işığında Mersin…
14 Ekim 2020
Kıbrıs İçin Kader Haftası… Ve Mersin
07 Ekim 2020
Mersin’den Kıbrıs’a Uzanan Bir “Uluslararası Proje”…
29 Eylül 2020
300 Yıllık Kervansaray “Üretici Kadınlar”Imızın Hizmetinde…
20 Eylül 2020
“Korona” Yı Mersin’de Önlemek…
17 Eylül 2020
Korer Özbenli’nin Ardından: Mdto Ve ” Deniz”siz ! Mersin…
15 Eylül 2020
Küresel Enerji Hesapları Ve Kıbrıs’ın Su İle Artan Önemi
06 Eylül 2020
” Yeni İçel Sanat Kulübü” Nde Yeni Bir Dönem
02 Eylül 2020
Nihayet…. Farkına Varılan ” Kıbrıs Şehitliği Ve Anıtı”
31 Ağustos 2020
“ Mersin Üniversitesi” ni Eleştirmek?... Ve Hakikat’e Saygı!
28 Ağustos 2020
Ülke Gündemi “Akdeniz / Kıbrıs”... Ve Mersin İçin Önemi
23 Ağustos 2020
Sahil Parkta ” Motosiklet Terörü “ !
11 Ağustos 2020
Büyükşehir’de Koronanın Önüne Geçen Fuzûli Konular…
09 Ağustos 2020
Mersin Limanının Önünü Tıkayanlar...Ve Mersin Limanına Duyarsızlık
07 Ağustos 2020
“Liman Kenti Mersin”… Ve Kaybettiği Limanı !
06 Ağustos 2020
Yeniden “ Korona Günleri”Ne Doğru !
04 Ağustos 2020
“Ağaçsız” G.M.K Bulvarı !
02 Ağustos 2020
Çamlıbel’i Kurtaracak Bir ” Hotel” Projesi
30 Temmuz 2020
“Mesiad Başkanı” Ve “Akdeniz Belediye Başkanı”
26 Temmuz 2020
İhmal Ettiğimiz “1 Temmuz” Ve… 20 Temmuz
24 Temmuz 2020
Büyükşehir’de Zararlı Kavgalar… Ve Tahrikçileri
21 Temmuz 2020
Mersin “Havalimanı” İstemiyor !
17 Temmuz 2020
Mersin’in Unutulmuş Proje Önerileri
15 Temmuz 2020
Mersin’de Bisiklet Tarihçesi Ve Bugünün Dünyası
14 Temmuz 2020
Mersin Ve “Sosyal Medya” Rezilleri !
27 Haziran 2020
Cennet/ Cehennem’e Bile İtiraz !
26 Haziran 2020
Mersin Mahalle Baskısı
15 Haziran 2020
Korona Fırsatçılarının Mersin’e Zararı
13 Haziran 2020
Korona Günlerinde... ” Belediye Deniz Kızı Şirketi”
11 Haziran 2020
Korona Günleri Etkinlikleri !
01 Haziran 2020
“Korona Günleri”nde Sona Doğru…Ve “Sosyal Medya”!
26 Mayıs 2020
“Korona Günleri”nde Bisiklet…
23 Mayıs 2020
Korona Günleri’nde Belediye Bütçesi
19 Mayıs 2020
Korona Günlerinden Notlar… Ve “Saygısız Maskesizler”
09 Mayıs 2020
“Korona Günleri”Nde Mersin Avm Notları…
03 Mayıs 2020
“Korona Günleri”nde… Almanya Kuralları Ve Esnaflarımız
23 Nisan 2020
Korona Günlerinden Kent Notları…
14 Nisan 2020
“Corona Günleri”nde Duygusal Notlar -Son-
12 Nisan 2020
“Corona Günleri”nde Duygusal Notlar-3
07 Nisan 2020
Corona Günlerinde Duygusal Notlar-1
31 Mart 2020
Corona Günlerinde Mersin – 6
29 Mart 2020
Corona Günlerinde Mersin – 5
24 Mart 2020
Corona Günlerinde “Hollywood’dan Mut’a” Uzanan Bir Işık…
23 Mart 2020
Corona Günlerinde Mersin – 4
22 Mart 2020
Corona Günlerinde Mersin – 3
20 Mart 2020
Corona Günlerinde Mersin – 2
18 Mart 2020
Corona Günlerinde Mersin - 1
12 Mart 2020
Kara Günlerde “Festival” İnadı !
11 Mart 2020
Mezitli’de İhtiyaç Olan ” Salon” Boşta Ve Bakım Bekliyor...
02 Mart 2020
Gezi’den Fetö’ye Ve İdlib’e Dolanan Kirli Hikâye…
29 Şubat 2020
Güleriz Ağlanacak Halimize
22 Şubat 2020
“ Zengin Mersin ”İn Farkında Bir “ Emniyet Müdürü” Müz…
16 Şubat 2020
“Bitmeyen Havalimanı”Ndan … Anılarda Kalan “Kumkuyu Havaalanı”Na…
12 Şubat 2020
Rus Yetkililer Mersin’de
11 Şubat 2020
Mersin’in Değeri “Hakan Ali Toker”; 7. Yılında Toros Dağlarıyla…
10 Şubat 2020
“Havalimansız” Mersin Ve Irak İlişkileri
06 Şubat 2020
“ Narenciye Festivali ” Kapanış Toplantısı…
05 Şubat 2020
Mersin’de Başarılı Bir “ Tiyatro ” Varmış …
02 Şubat 2020
Marmara Bölgesine Alternatif: “Çukurova”…
30 Ocak 2020
Kıbrıs’tan Toroslara Bakan “Başbakan”…
28 Ocak 2020
2020 Yılının İlk ” İl Koordinasyon ” Toplantısı
27 Ocak 2020
Mersin’de “Gizli Yardımsever” Yatırımda…
23 Ocak 2020
Mezitlili “Girişimci Kadınlar” Dünya Pazarında
20 Ocak 2020
Belediye - Basın İlişkisinde Yeni Dönem…
18 Ocak 2020
Bir Farklı “Nazım Hikmet Konseri” Sonrasında Düşünceler…
16 Ocak 2020
“Kent Konseyi “ Mersin’e Nasıl Zarar Verir !
14 Ocak 2020
Büyüşehirde Kadın Yöneticiler… Ve Çorba İkramı
11 Ocak 2020
800 Yıl Geciktirilen “Tersane” !
08 Ocak 2020
Bir “Mersin Bestesi”nin Ardından…
05 Ocak 2020
Mersin’de Farklı Bir Otel: Navona
02 Ocak 2020
Atatürk Fotoğrafı… Deniz Kızı Ve “Uluslarası(!)” Müzik Festivali
24 Aralık 2019
Yanıbaşımızda Unuttuğumuz Ada: ” Kıbrıs”
23 Aralık 2019
“Sağlık Turizmi” Açısından Mersin’in İmkânları…
22 Aralık 2019
Edebiyat’tan Resme: Mersin’de Sanat Zamanı …
19 Aralık 2019
Belediyeler’in Etkinlikler Sorumluluğu
18 Aralık 2019
“Sevinemediğim” Millet Bahçesi Ve Metro Projesi
08 Aralık 2019
Derya Grup’la Bir İlk : “Ahmet Yeşil Resim Günleri “
06 Aralık 2019
Nükleerin Faydaları !
04 Aralık 2019
Uzun Bir Aradan Sonra… Yeniden “Mersin Üniversitesi”
30 Kasım 2019
Bir Basın Toplantısının Önüne Geçen “Mekân”…
27 Kasım 2019
Yeniden Bir FETÖ Yazısı... Ve Zincire Eklenen Yeni Halka: Hdp
19 Kasım 2019
“Gazeteciler Cemiyeti “Ziyaretleri… Ve Bir Fırsat
18 Kasım 2019
Toroslar’da Bir Dünya Şampiyonası
17 Kasım 2019
Büyükşehir Belediyesi’nde “Logo… Ve Çorba”
09 Kasım 2019
11 Milyon Ağaç …Ve Başarıda “Mersin Orman Bölge Müdürlüğü”
06 Kasım 2019
“Mersin Basını”nda “Seçim Öncesi” Sessizlik…
06 Kasım 2019
“ Seka Tersane Projesi” İçin Yeniden Bir Ümit…
05 Kasım 2019
Bir “Halil Kumbur” Vardı...
04 Kasım 2019
Mersin’in “Kadın Muhtarları” Ve Kader
03 Kasım 2019
“Faik Burakgazi” Ve Büyükşehir Kent Konseyi’nde Yeni Dönem…
02 Kasım 2019
Akob - Sihirli Flüt Ve “Büyükşehir Belediyesi” Desteği
28 Ekim 2019
“Büyükşehir” Ve “Akdeniz” Belediyeleri’nin 6 Ayı Ve Düşündürdükleri
27 Ekim 2019
10. Yılında “Toros Üniversitesi”…
26 Ekim 2019
Mdto’ Dan Bir Haftada 4 Değerli Etkinlik
25 Ekim 2019
Narenciye Festivali -2019
21 Ekim 2019
Yenişehir’de Yeni Bir Spor Organizasyonu
18 Ekim 2019
Unuttuğumuz Göllerimiz… Ve Kaybedilen Turizmimiz
16 Ekim 2019
Müzik Festivali Ve Sorumluluğumuz
09 Ekim 2019
“Haber Alamadığımız” Mersin Üniversitesi !
08 Ekim 2019
Bir Farklı Konser : “Meşk-İ Saadet Grubu”…
07 Ekim 2019
İhmal Ettiğimiz “Kıbrıs Ve Turizm”İmiz …
05 Ekim 2019
Ermenek’te Bir Hafta Sonu
02 Ekim 2019
Seyyar Satıcılar Da Yaşamalı !
24 Eylül 2019
Mehmet Kolbudak’la Gelen Barış Ve Dostluk Rüzgarı
19 Eylül 2019
Mersin Usûlü “Caretta Çevreciliği…”
11 Eylül 2019
Yeni “Büyükşehir Belediye Meclisi” Toplantıları…
06 Eylül 2019
“Betonlu” Kahvaltı – Kahvaltısız “Asfalt”…
04 Eylül 2019
Kıbrıs’tan Niğde’ye – Volparioso’dan Durban’a
02 Eylül 2019
Yeni Mersin Fuarları Ve “Anemurium”…
30 Ağustos 2019
Denizden Ve Karadan “Korsan Koyu”Na Bakış…
22 Ağustos 2019
Mersin : Konuşanları Çok…Lobisi Yok!
10 Ağustos 2019
Basın Çalıştayı’nın Ardından : Mersin’de Basının Dünü Ve Bugünü… - 3
09 Ağustos 2019
Basın Çalıştayı’nın Ardından : Mersin’de Basının Dünü Ve Bugünü-2
08 Ağustos 2019
Basın Çalıştayı’nın Ardından : Mersin’de Basının Dünü Ve Bugünü-1
08 Ağustos 2019
“Büyükşehir Kent Konseyi”(?) Sorunu…
05 Ağustos 2019
Tekrar Anamur : Dünü Ve Bugünü… Festivalin Ardından – 4
04 Ağustos 2019
Tekrar Anamur : Dünü Ve Bugünü… Festivalin Ardından – 3
02 Ağustos 2019
Tekrar Anamur : Dünü Ve Bugünü… Festivalin Ardından – 2
01 Ağustos 2019
Tekrar Anamur : Dünü Ve Bugünü… Festivalin Ardından – 1
24 Temmuz 2019
Dünden Bugüne.... “Arapça Tabelalar”
22 Temmuz 2019
Belediye Borçları…Ve Tasarruf Konusu
20 Temmuz 2019
“Kültür Çalıştayı “ Ve Mersin’in Müzik Zenginliği…
20 Temmuz 2019
“Turizm Çalıştayı”…
19 Temmuz 2019
Uluslararası Roman Medya Sempozyumu
17 Temmuz 2019
Bisikletle İtibarsızlaşmak
15 Temmuz 2019
“Hain Darbe” Girişiminin Yıldönümünde: Toros Üniversitesi Ve “Ufuk Cavlı “Duyarlılığı
12 Temmuz 2019
Sonunda ” Bisiklet Gerçeğini” Gören Bir Belediye Başkanı…
12 Temmuz 2019
“Örgülü Sokak” Ve Düşündürdükleri …
11 Temmuz 2019
Bir Garip “Meski”
10 Temmuz 2019
Tasarruf; borçlanma ve bir öncelikli konu : BELEDİYE YURT DIŞI GEZİLERİ !
04 Temmuz 2019
Nihayet Gereğince Kutlanan : 1 Temmuz Denizcilik Bayramı
27 Haziran 2019
Beklentide........1 Temmuz Denizcilik Ve Kabotaj Bayramı
26 Haziran 2019
10 yıl sonra yeniden..... AQUPARK ve YERİ SORUNU
26 Haziran 2019
Yeni Çevre Engelleme Alanı..... ANAMUR
23 Haziran 2019
“900 Kadın Konuklu” Bir Etkinlik Ve... Divan Oteli
20 Haziran 2019
Bir Caz Konseri… Ve Ötesi
19 Haziran 2019
Nükleer Santral Ve Balık Çiftliklerinde Son Çaba
17 Haziran 2019
Mersin’de Belediyelerin Son İki Ayı…
14 Haziran 2019
Son Huğ İçin Bir Ümit
12 Haziran 2019
Mersin Son Huğ Evinin Son Çırpınışı
11 Haziran 2019
Bir Spor Ödül Töreninin Ardından
10 Haziran 2019
Motosiklet Tehlikesinde Atatürk Parkı
08 Haziran 2019
Meski Su Kaçakları
30 Mayıs 2019
Mersin’in “Garip” Kent Konseyleri…
23 Mayıs 2019
“ Toros Rotary ” İle Azerbaycan’da Bir Başarı Öyküsü - 3
22 Mayıs 2019
“Toros Rotary” İle Azerbaycan’da Bir Başarı Öyküsü - 2
19 Mayıs 2019
Toros Rotary İle Azebaycan’da Bir Başarı Öyküsü - 1
17 Mayıs 2019
Başarısız Bir “Müzik Festivali” Nin Ardından …
17 Mayıs 2019
“BEDRETTİN GÜNDEŞ” Büyükşehir Belediyesi’nde…
16 Mayıs 2019
“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ” nde Yeni Bir Dönem Ve Sorumluluklarımız…
07 Mayıs 2019
Toros Rotary Ve Mtso Azarbeycan’da
04 Mayıs 2019
Yerel Seçim Sonrası Analizler – 4 : Geçmiş Dönem Belediyeleri
01 Mayıs 2019
Sonunda… “Atatürk’lü” Mtso Haber Gazetesi
30 Nisan 2019
Yerel Seçim Sonrası Analizler – 3 : Geçmiş Dönem Belediyeleri
26 Nisan 2019
Yerel Seçim Sonrası Analizler- 2 : “Chp”
24 Nisan 2019
Mersin’e Nükleer Lisesi
21 Nisan 2019
Barışta Ve Başarıda ” Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü”
17 Nisan 2019
Toros Üniversitesi Gastronomi Şenliği…
12 Nisan 2019
Yerel Seçim Sonrası Analizler : “Ak Parti" -1
10 Nisan 2019
Mersin Toros Rotary Kulübü İle Bir İlk : “Azerbaycan Rotary Konferansı”
05 Nisan 2019
Mersin’e Yeni “Organize Sanayi Bölgesi”
03 Nisan 2019
“Mdto”… Ve Mersin’in Doğu Akdeniz’de Stratejik Önemi
29 Mart 2019
Yerel Seçim Perspektifinden Son Gözlemler
27 Mart 2019
“Yerel Seçim Gündemi… Ve Eski İki Erdemli Yazısı- 5
26 Mart 2019
“Yerel Seçim” Gündeminden Kısa Gözlemler - 4
25 Mart 2019
“Yerel Seçim” Gündeminden Kısa Gözlemler - 3
22 Mart 2019
“Yerel Seçim” Gündeminden Kısa Gözlemler - 2
17 Mart 2019
“Yerel Seçim” Gündeminden Kısa Ayrıntılar - 1
15 Mart 2019
“Büyükşehir Adayları”Buluşması Ardından -2
14 Mart 2019
Sonunda “Başarılan Bir Fuar”In Ardından…
11 Mart 2019
Büyükşehir Adayları Buluşması
10 Mart 2019
“Girişimci İş Kadınları “ Arkeoloji Müzesi’nde
08 Mart 2019
Turizm Bakanı İle… Sonunda Mersin’in Turizm Gerçeği
02 Mart 2019
'Kuralsız Kent' in Yeni Kuralları !
01 Mart 2019
Akob Ev Konseri : Bir İlk Ve Ötesi…
24 Şubat 2019
“Güneydoğu “ Bölgemizde Bir Karşılaştırma…
23 Şubat 2019
Nihayet: “Mersin Opera Ve Bale” sinin Altın Dönemi !
22 Şubat 2019
Abdullah Özdemir’le Başarı Klasiği…
29 Ocak 2019
Mersin’de “Ak- Parti”Siz Yerel Seçime Doğru…
28 Ocak 2019
Chp Aday Adaylarının Yeni Hedefi : Yenişehir Ve Mezitli
24 Ocak 2019
29 Ocak’ta Mersin’de Yılın Konseri
21 Ocak 2019
“Mesiad Ödül Töreni”Nde Arbel Ve Yörüksüt
14 Ocak 2019
“Garip” Bir Seçim Süreci…
08 Ocak 2019
Mersin’de Sigara “Yasak-Sızlığı”!
06 Ocak 2019
“Zoraki” Bir Seçim Yazısı !
02 Ocak 2019
Mersin’de “Müze Konserleri” Dönemi…
30 Aralık 2018
Geciken” Çukurova Havalimanı” Sorgulaması
29 Aralık 2018
Mersin’de Yerel Seçimsiz Noel…
25 Aralık 2018
Mersin’de Özlediğimiz “Narenciye Festivali”…
22 Aralık 2018
Yeni Ve Farklı Bir Konser Anlayışı
19 Aralık 2018
“Mersin”de Yerel Seçim Krizi… Ve Hemşeri Sorumluluğumuz
16 Aralık 2018
Mersin’de İttifaklar Karmaşası
10 Aralık 2018
Stratejik Öneme Sahip Mersin Engellenebilecek Mi ?
08 Aralık 2018
Avusturya’dan Kültür Desteği… Ve Unutulmzz Bir Konser
01 Aralık 2018
Bir Almanya Gezisinden Mersin’e Dönüş…Ve Sonrası
31 Ekim 2018
Adana – İstanbul – Hamburg Havalimanlarında 24 Saat
30 Ekim 2018
Çevre Bakanı Mersin Ziyareti
26 Ekim 2018
Narenciye… Ve Siyaset
25 Ekim 2018
AK PARTİ’ nin MERSİN Siyasetindeki Düşük Enerjisi Üzerine…
21 Ekim 2018
Yükselen Başarısıyla “ Toros Üniversitesi”
Haber Yazılımı