Yazı Detayı
07 Ekim 2019 - Pazartesi 08:42
 
Stratejik Mersin II
Semir Bolat
 
 

‘’SEN KİMİN YÂRİSİN, SEN KİMİN ELİ’’

‘Mersin Belediyesinin ilk kurulduğu 1873 yılında da çok farklı din, dil, ırk, mezhep ve inançtan gelen insanların yaşadığı bir liman şehriydi’. Diye söze başlıyor, MBŞB Strateji Geliştirme Daire başkanı, Sayın Bedrettin Gündeş ve devam ediyor.

“Mersin, günümüzde de aynı sosyal zenginliği taşıyor. Merkez ilçelerde farklı kültürlerin daha yoğunluklu olarak bir arada yaşadığı bir kent. Mersin Türkiye’nin adeta bir minyatürü konumunda. Bu kadim kentte herkes var. Farklı din, mezhep, ırk, topluluk gibi farklı inanç ve kültürlerin bir arada barış içinde yaşadıkları bir kent. Bu farklılıkların yanında toplumu olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen bir de Suriyeliler var. “ Diye devam ediyor Sayın, Gündeş, “Bu sorun karşısında devletin, sivil toplumla ortaklaşa bir politika belirlemesi gerek. Bu politikanın kısa, orta ve uzun vadeli bir yol haritasıyla belirlenmesi kaçınılmazdır. Suriyelilerin uyum sağlaması için önlemler alınmalıdır. Görüldüğü kadarıyla Suriye’de sorun tamamıyla çözülse bile, Türkiye’ye göç edenlerin 70-80’ ine yakını gitmeyi düşünmediği görülmektedir. Ciddi bir şekilde konunun detaylarıyla birlikte ele alınması ve bir üst stratejik politika geliştirilmesi gerekmektedir. Eğitim, sağlık, istihdam, uyum bu geliştirilecek politikaların ana temasını oluşturmalıdır.”

En zengin ve çeşitli amaBedrettin Gündeş’in bu konulara özellikle vurgu yapması ve en önemli sorunda olarak,  sosyal yapıya dikkati çekmesi tesadüf değildi. Çünkü bu görev Mersin ve birkaç il dışında olsaydı belki direk bu konudan başlamayacaktı. Çünkü bu sorun Mersinin sorunuydu. Mersin de sorun olan aslında tüm Türkiye’nin sorunuydu. Adana, Kayseri, Konya, Yozgat, Maraş, G. Antep Hatta Diyarbakır ve güney Doğu ile Erzurum Kars gibi doğu iller de aynı konumda. Ancak, bazı bölgelerde olmayan bir takım sorunlar, Mersin için sorun olabiliyor. Bu sorunlar,  farklı sosyal yapı ve ırktan, mezhepten inançtan olan insanların yaşıyor olmasıdır. Ama yüzlerce yıl da barış içinde medeniyet ve uzlaşı içinde herkese kucak açarak ona ev sahipliği yapan Mersin, bazen de çok çeşitli provokasyon ve baskılara karşı bu özeliğinden vazgeçmemiştir. Ancak son zamanlarda ülkemizde gelişen olaylar ve demokrasi, hukuk, adalet ekonomi, dış politika ve eğitimden kaynaklı uygulamalarda yaşanan problemler herkesi düşündürmektedir. Bedrettin Gündeş’i bu derece hassas konulara değinmesi tesadüf değildir. Bu nedenledir ki, Bedrettin Gündeş, gelişen her türlü olumsuzluklara rağmen, barış, demokrasi, adalet, eşitlikçilik ilkelerinden taviz vermemiş ve bir demokrat olarak kendini koruyabilmiştir. Ayrımcılığı red eden kişiliği, evrensel bakışı, insan sevgisi onu başarılı kılan etkenler olmuştur. Bir çok uluslararası sempozyum, toplantı ve sunumlarıyla kendini toplumla bütünleştiren mücadele anlayışı sergilemiştir. Bu başarılar sayesinde görev yaptığı yerlerde ve özelikle yerel idare ile kurum ve kuruluşlardan davetler almış seminer, konferanslar vermiş uluslar arası sempozyum ve toplantılarda birikimlerini bu konuya önem veren ülkelerin temsilcileri ile paylaşmıştır.

Sanıyorum Mersinde dört gözle beklediği ve dinlenerek bundan sonra kalan yıllarını sevdikleriyle geçirmeyi düşünerek emekli olan Bedrettin Gündeş’in tekrar Mersin de seçimden sonra, Büyükşehir’de görev alması her kesim tarafından memnunlukla karşılanmıştır. Başkan Vahap Seçer tarafından bu göreve getirilmesi Mersin açısından çok önemli bir karardır. Yerel yönetimlerde uzman olan ve kenti çok iyi tanıyan Bedrettin Gündeş’in önemli katkıları olacağı bilinmektedir.

Türkçe dilinden sonra, ana dili olan Kürtçeyi 20 yaşından sonra öğrenmeye çalışan Türk, Kürt, Arap, Roman ile Alevi - Sünni, Hıristiyan ya da farklı inançtan kendini tanımlayanlara demokrat ve bilimsel bir pencereden bakarak cinsiyet ayrımı yapmadı Bedrettin Gündeş. Her yaştan ve bölgeden olan insanlarla bu kadar uyumlu çalışması ve sonuçlara odaklanarak çözüm üretmesindeki en önemli faktörün insan odaklı bakışı ve saplantı içinde olmaması gösteriliyor. Farklılıkların bir zenginlik olduğu bilinciyle hareket eden bir aydın olarak Bedrettin Gündeş, Antakyalı olarak benim de bu derece ilgimi çekiyor ve övgümü alıyorsa, elbette ki çok değerlidir.

 

Çünkü “ötekilerden” gelenler, “berikiler” de ki konumuyla, sorunu yaşayanlar, çözümünü de görme erdemi taşırsa, empati yapabilirse, herkesin daha huzurlu olacağı bir geleceği beraberce kurma imkânını yaratırlar.

Bu durum Mersinin farklı ve zengin sosyal yapısının çözümüne katkı sağlayacak en önemli yol olacaktır.

Bu Mersin hepimizin yurdu. Birbirimizi anlayarak, koruyarak farkındalığımızı yaratabiliriz. Mersin’in kendi içinde yaratacağı gelişmişlik, kalkınmışlık ve demokrasi kültürüyle Türkiye’ye örnek olabiliriz.

(Devam edecek)

 

 
Etiketler: Stratejik, Mersin, II,
Yorumlar
Haber Yazılımı