Haber Detayı
06 Mart 2019 - Çarşamba 16:27
 
Türkiye nüfusunun 49,8'ini kadın nüfus oluşturdu
TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü tarafından, İstatistiklerle Kadın, 2018 sonuçları değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda,Türkiye'de 2018 yılında, erkek nüfusu 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken kadın nüfusunun 40 milyon 863 bin 902 kişi olduğu, diğer bir ifadeyle; nüfusun 50,2'sini erkeklerin, 49,8'ini ise kadınların oluşturduğu belirtildi.
GÜNCEL Haberi
Türkiye nüfusunun 49,8'ini kadın nüfus oluşturdu

Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal dengenin, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle 65 ve daha yukarı yaş grubundaki kadınların lehine değiştiği, bu yaş grubundaki nüfusun 44,1'ini erkeklerin, 55,9'unu ise kadınların oluşturduğu bildirildi.

Kadınlarda doğuşta beklenen yaşam süresi 80,8 yıl oldu

Hayat tabloları, 2015-2017 sonuçlarına göre; doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78, erkeklerde 75,3 ve kadınlarda 80,8 yıl olduğu, genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup doğuşta beklenen yaşam süresi farkının 5,5 yıl olduğu belirtildi.

En az bir eğitim düzeyini tamamlayan kadınların oranı 83,6 oldu

Yapılan açıklamada, Türkiye'de 2017 yılında, 25 ve daha yukarı yaşta olan ve en az bir eğitim düzeyini tamamlayanların  toplam nüfus içindeki oranı 89,5 iken bu oranın erkeklerde 95,5, kadınlarda ise 83,6 olduğu bildirildi.

 Kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından az oldu

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 2017 yılında, Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranının 47,1 olup bu oran erkeklerde 65,6, kadınlarda ise 28,9 olduğu bildirildi.

Eğitim durumuna göre işgücüne katılım oranı incelendiğinde; kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne daha fazla katıldıkları görüldüğü belirtildi. Okuryazar olmayan kadınların işgücüne katılım oranının 15,9, lise altı eğitimli kadınların işgücüne katılım oranının 27,7, lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranının 34,3, mesleki veya teknik lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranının 42,6 iken yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranının 72,7 olduğu bildirildi.

Kadın istihdamı en fazla hizmet sektöründe oldu

Yapılan açıklamada, Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 2017 yılında cinsiyete ve ekonomik faaliyetlere göre istihdam oranı incelendiğinde; tarım sektöründe toplam istihdam oranının 19,4, erkek istihdam oranının 15,4, kadın istihdam oranının ise 28,3 olduğu belirtildi. Sanayi sektöründe toplam istihdam oranının 26,5, erkek istihdam oranının 31,4, kadın istihdam oranının ise 15,6 olduğu, hizmet sektöründe ise toplam istihdam oranının 54,1 olup bu oran erkeklerde 53,2, kadınlarda 56,1 olduğu ifade edildi.

Çalışma saatlerinde izin almada sorun yaşayanların oranı 9,2 oldu

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2018 yılında ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışanlardan çalışma saatleri içerisinde kişisel veya ailevi konularla ilgilenmek için bir veya iki saat izin almada sorun yaşayanların oranının 9,2 iken bu oran erkeklerde 8,8, kadınlarda 10,3 olduğu bildirildi.

 Yükseköğretimde görevli kadın profesör oranı 31,2 oldu

Yükseköğretim istatistiklerine göre; kadın profesör oranının 2008/'09 öğretim yılında 27,4 iken 2017/'18 öğretim yılında 31,2 olduğu, Doçent kadrosunda görev yapan kadın oranının 38,8, öğretim görevlisi kadrosunda görev yapan kadın oranının ise 50,2 olduğu belirtildi.

Yönetici pozisyonundaki kadın oranı 17,3 oldu

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; şirketlerde üst düzey ve orta kademe yönetici pozisyonundaki kadın oranının 2012 yılında 14,4 iken 2017 yılında 17,3 olduğu bildirildi.

Kadınlarda ortalama ilk evlenme yaşı Adana'da 24,9, Mersin'de 25,2 oldu

Evlenme istatistiklerine göre; resmi olarak ilk evliliğini 2018 yılında yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşının 24,8 iken bu yaş erkeklerde 27,8 olduğu belirtildi. İlk evlenme yaşının en yüksek olduğu il, erkeklerde 30,8, kadınlarda 27,6 ile Tunceli olduğu, ilk evlenme yaşının en düşük olduğu illerin ise erkeklerde 25,9 ile Şanlıurfa ve Afyonkarahisar, kadınlarda 21,9 ile Ağrı'nın olduğu belirtildi.

Evlenme istatistiklerine göre; Adana'nın ilk evlenme yaşının kadınlarda 24,9 ile 26. sırada, erkeklerde ise 27,9 ile 30. sırada yer aldığı; Mersin'in ilk evlenme yaşının kadınlarda 25,2 ile 20. sırada, erkeklerde ise 28,0 ile 26. sırada yer aldığı bildirildi.

Kaba boşanma hızı Adana'da binde 1,98, Mersin'de binde 2,31 oldu

Boşanma istatistiklerine göre; 2018 yılında kaba boşanma hızı binde 1,75 olduğu bildirildi. İllere göre incelendiğinde; kaba boşanma hızının en yüksek olduğu ilin, binde 2,79 ile İzmir olduğu, bu ili binde 2,77 ile Muğla'nın, binde 2,69 ile Antalya'nın izlediği, kaba boşanma hızının en düşük olduğu ilin ise binde 0,16 ile Hakkari'nin olduğu, bu ili binde 0,28 ile Şırnak'ın, binde 0,31 ile Siirt'in izlediği belirtildi.

Adana'da kaba boşanma hızının binde 1,98 ile 17. sırada, Mersin'in ise binde 2,31 ile 5. sırada yer aldığı bildirildi.

Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler ilk sırada yer aldı

Ölüm nedeni istatistikleri sonuçlarına göre; 2017 yılında ölüm vakalarının nedenleri arasında ilk sırada 39,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları, ikinci sırada 19,6 ile iyi ve kötü huylu tümörler, üçüncü sırada ise 12 ile solunum sistemi hastalıklarının yer aldığı  belirtildi.

Evli erkek ve kadınlar daha mutlu oldu

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2018 yılında mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranının 53,4 olduğu bildirildi. Erkeklerde mutluluk oranının 49,6 iken kadınlarda bu oranın 57 olduğu, evli bireylerin 56,3'ünün, evli olmayan bireylerin ise 46,7'sinin mutlu olduğu görüldüğü belirtildi.. Evli erkeklerin 51,6'sı, evli kadınların 60,7'si mutlu olduklarını beyan ederken evli olmayan erkeklerin 45,5'i, evli olmayan kadınların ise 47,9'u mutlu olduğunu ifade ettiği bildirildi.

 

 

 

 

Kaynak: Editör: Sedat Yılmaz
Etiketler: Türkiye, nüfusunun, 49,8'ini, kadın, nüfus, oluşturdu,
Yorumlar
Haber Yazılımı